Във всяка криминална история разследващият сложен и заплетен случай търси не само извършителя и оръжието. Понякога те са налични още в началото. Това което вълнува следователя е мотивът за действие. Съдържащият смисъл на всяко едно действие, причината която води до съответните последствия, подбудите и нагласата на извършителя. Мотиви разбира се има не само в криминалните...