Сайта djnoone.com е продукт на Николай Михайлов и съдържа оригинални статии, писани от 2000-та г. насам. Не е разрешено копиране на сайта, части от него, цитиране без посочен източник.
Цитиране в медии и сайтове е разрешено след дадено писмено съгласие от автора. Всички текстове в този сайт са написани от DJ Noone, не са копирани или цитирани външни източници освен ако това не е изрично указано и съпътствано с линк към оригинала. Всички права запазени.