Изброени както в трака, с линкове към профилите на почти всеки споменат.

http://rock.genius.com/Daft-punk-teachers-lyrics