За любителите на винил – от големите в събирането им:

http://www.youtube.com/playlist?list=PL0DA2B4BAA4791B0F