Три филма на тематика “музикално рециклиране”

Copyright Criminals”

Rip! A Remix Manifesto

TED TALK – Remix