Това е версия 2.0 на статии написани през периода 2000-2001ва година.
В курсив са отбелязани допълненията и промените направени при рафинирането на статията за нуждите на djnoone.com
Задраскани са твърдения обяснени мъгляво или неправилно, но оставени за да сравните разликите между версия 1.0 и 2.0. Оправени са редица пунктоационни и правописни грешки (дай боже повечето). Добавени са фотографии и аудио примери за обяснение на термините и техниките в статиите.