Комикс Клуб имаха понеделнични сешъни – Даката канеше познати по свой избор. По онова време свирех още на CD Player-и. Сетът е записан на касетъчен дек и след това рипнат на компютър. Оттам и дължината му – половин касетка =)

Comics monday sessions 2001 by Djnoone on Mixcloud