Или с други думи Unique + Junglistic. Като всъщност не е много джънгъл…

11.11.2009 JUNGLIQUE (mix by DJNoone) by Djnoone on Mixcloud